DUBSKÁ Alice

(19. 5. 1938, Sereď, Slovensko)

Alice Dubská
Alice Dubská

Divadelní historička, pedagožka se zaměřením na české loutkové divadlo.

V roce 1958 maturovala na Průmyslové škole chemické v Banské Štiavnici. V období 1960–1964 studovala na katedře divadelní vědy Filozofické fakulty UK v Praze, po absolvování působila do roku 1967 jako asistentka na téže katedře, poté nastoupila do Kabinetu pro studium českého divadla ČSAV, kde v roce 1973 obhájila kandidátskou prací Vývojové problémy českého divadla v 20. a 30. letech 20. století. V Kabinetu setrvala do jeho zrušení v roce 1993, následně působila na Pedagogické fakultě UK jako odborná pracovnice. Po opětovném zřízení Kabinetu pro studium českého divadla v rámci Divadelního ústavu se do této instituce vrátila a působila zde v letech 1997–2003. Zároveň přednášela dějiny českého loutkářství na katedře alternativního a loutkového divadla DAMU (1997–2010), poté učila na Vyšší odborné škole herecké v Praze-Michli (2010–2013). V roce 1998 získala na AMU/DAMU docenturu na základě práce Vývojové problémy českého divadla v 18. a 19. století.

Za léta svého aktivního působení se věnovala dějinám českého loutkového divadla a také české činohře 19. a 20. století. Její práce s těžce dostupnými materiály a podklady byla vždy charakterizována výjimečnou přesností a spolehlivostí. Jejím stěžejním objevem je práce o prvním českém loutkáři Janu Brátovi a jeho rodu, posouvající a upřesňující pohled na dějiny českého loutkového divadla před legendárním a romantizujícím obdobím působení Matěje Kopeckého.

Jako autorka přispívala Dubská do řady odborných časopisů, zejména do Československého loutkáře, později Loutkáře, a Divadelní revue.

Alice Dubská je v současnosti (2018) nejvýznamnější českou historičkou loutkového divadla. Jeho fenoménu se soustavně věnuje od počátků své vědecké práce. Publikovala významné a objevné knihy, které slouží jako inspirace pro divadelníky i laiky a také jako zásadní studijní oborové materiály. V publikaci Dvě století českého loutkářství (2004) mapuje vývojové proměny loutkového divadla od poloviny 18. století do roku 1945, v monografi i Cesty loutkářů Brátů a Pratte Evropou 18. a 19. století (2011) zachycuje fascinující příběh o původu a životních osudech tří generací loutkářského rodu, jenž byl téměř sto let živou součástí kulturního dění ve středoevropském regionu.

Dubská o loutkovém divadle psala i do Dějin českého divadla, publikovala o něm řadu studií a jako autorka především loutkářských hesel spolupracovala též s redakcí České divadelní encyklopedie.

Výběr z literatury:

DUBSKÁ, Alice. A Contribution to the Bohemian Marionette Theatre. In: WASZKIEL, Marek. Present trends research of the Word Puppetry. Varšava: Institute of Art of the Polish Academy of Sciences.1992, s. 18–24.

DUBSKÁ, Alice. Cesty loutkářů Brátů a Pratte Evropou 18. a 19. století. Praha: AMU. 2011. ISBN 978-80-7331-206-0.

DUBSKÁ, Alice. České ochotnické loutkové divadlo do roku 1918,České ochotnické loutkové divadlo v letech 1918–1945. Praha: IPOS. 1998. ISBN 80-7068-129-2.

DUBSKÁ, Alice. Dvě století českého loutkářství. Praha: AMU. 2004. ISBN 80-7331-008-2.

DUBSKÁ, Alice. Die tschechischen fahrenden Puppenspieler als spezifi sches soziales Phänomen der böhmischen Länder im 18. und 19. Jahrhundert. In: FREISMUTH, Michael. Der Alltag der Puppenspieler. Mistelbach: UNIMA. 2003.

DUBSKÁ, Alice. Obrazy z dějin českého loutkářství. Chrudim, Řevnice: MLK, Arbor vitae. 2012. ISBN 978-80-905249-0-3 (MLK; brož.) ISBN 978-80-7467-011-4 (Arbor vitae; brož.)

DUBSKÁ, Alice. Loutková hra Posvícení v Hudlicích v kontextu dramatické literatury 17. a 18. století. Divadelní revue. 1993, č. 4, s. 33–44.

DUBSKÁ, Alice. Loutkové divadlo v letech dvacátých. Hledání specifik českého loutkového divadla. In: BRABEC, Jan a kol. Dějiny českého divadla. IV, Činoherní divadlo v Československé republice a za nacistické okupace. Praha: Academia. 1983. s. 190–201, 424–436. ISBN 403-22-85821-093-83.

DUBSKÁ, Alice. Obtížné hledání souvislostí. Příspěvek k výzkumu českého loutkového divadla národního obrození. Divadelní revue. 1992, č. 2, s. 36–44.

DUBSKÁ, Alice. Přehled historie loutkového divadla v českých zemích do roku 1945. In: VOJTÍŠKOVÁ, Zuzana (ed.). Živé dědictví loutkářství. Praha: AMU, MLK. 2013, s. 14–39. ISBN 978-80-7331-279-4 (Akademie múzických umění; brož.) 978-80-905249-1-0 (Muzeum loutkařských kultur; brož.)

MALÍKOVÁ, Nina. Teatrolog, příbuzný detektiva – Rozhovor s divadelní historičkou Alicí Dubskou. Divadelní revue. 2016, č. 116, s. 151–159.