DVOŘÁK Jan V.

(14. 8. 1925, Úsobí – 16. 1. 2006, Hradec Králové)

Jan Dvořák
Jan Dvořák

Loutkoherec, dramaturg, režisér, výtvarník, dlouholetý ředitel Východočeského loutkového divadla DRAK, vysokoškolský pedagog.

Od dětství miloval loutkové divadlo. Po studiích na Střední odborné škole pro umělecký průmysl v Jablonci nad Nisou, obor rytec a cizelér, nastoupil na vojenskou prezenční službu do Banské Bystrice a jako nadšený loutkářský amatér byl přijat do loutkářského souboru Vojenského kartografického ústavu s názvem Ujo Maňas. Právě tam padlo jeho definitivní rozhodnutí věnovat se loutkovému divadlu.

V roce 1951 se přihlásil do pražského Divadla Spejbla a Hurvínka, kde sbíral první divadelní zkušenosti. Josef Skupa, nepochybně žijící klasik a básník humoru, ze svého génia ale nedovedl pro své žáky odvodit téměř nic. „To všechno se dalo pouze odkoukávat. A tak jsme koukali.“ (Dvořák, Jan. Po babičce klokočí. Bylo-nebylo. Loutkář. roč. 45, č. 6 1995, s. 138).

V té době se Dvořákovými učiteli stali Jan Vavřík-Rýz a Zdeněk Raifanda. Měli nejenom množství profesionálních zkušeností, ale dovedli je také pojmenovat.

Vedle Jana Dvořáka Josef Skupa tehdy angažoval hned několik mladých adeptů loutkářské profese – Miloše Kirschnera, bratry Hakeny a Luboše Homolu. Ti v polovině 50. let vytvořili uvnitř divadla tvůrčí skupinu SALAMANDR, která zachránila Spejbla a Hurvínka. Po Skupově smrti se objevily pochybnosti, zda tyto dvě klaunské figury mají existovat dál. SALAMANDR také jako první v tehdejším Československu začal experimentovat s černým divadlem. Byla to zajímavá éra, nabitá energií a chutí dělat divadlo po svém. Mladým tvůrcům nabídla řadu zahraničních turné, včetně možnosti podílet se na programu EXPO 58 v Bruselu. Dvořák se uplatnil nejen jako znamenitý loutkoherec, ale i jako režisér a výtvarník.

Ta nejdůležitější léta ho ale teprve čekala: v roce 1965 odešel do Hradce Králové, kde až do roku 1976 působil jako ředitel Východočeského loutkového divadla, a poté do roku 1980 jako umělecký šéf. Je autorem značky DRAK – Divadlo Rozmanitostí, Atrakcí a Komedií, která se i jeho zásluhou začala prosazovat ve světě. Z nejmladší loutkové scény v Československu se tak paradoxně stal doma i v zahraničí uznávaný fenomén, mj. orientací na diváky „všech věkových adres“, důrazem na zcivilnění hereckého projevu i podněty z komediální tradice českého marionetářství.

„Od počátku jsem například taky razil přesvědčení, že postačí, aby bylo v souboru jen osm herců – samí sólisté – a že malé role mohou hrát divadelní technici.“ Šťastné bylo i rozhodnutí,aby se každý ze sólistů představil v samostatnémrecitálu (např. Enšpígl, Petruška, Faust, Aby děti věděly). „Takové zdánlivě malé představení bylo často slavnější a údernější než velká inscenace. Dobrou inscenaci jednou za dva roky udělá každé – i průměrné – divadlo, ale přivézt na festival hned tři věci pod hlavičkou DRAKu, toho už si veřejnost musela všimnout… Jiným úhelným kamenem byl návrat k tradici lidového primitivního loutkářství. Jako dítě jsem z něho byl u vytržení a od té doby jsem ho nosil v srdci.“ (Jaklová,Lenka. Povídání v Podkroví. Osobnosti českékultury v Klicperově divadle. GARAMON,s. r. o. 2002, s. 124–134.)

Dvořák byl současně ctitelem tradic lidového loutkářství i jejich bořitelem, aniž by porušil vývoj moderního divadla. V 60. a 70. letech minulého století spolu s Matějem Kopeckým, Miroslavem Vildmanem, Věrou Říčařovou, Františkem Vítkem a také Josefem Kroftou oživil „staré principy loutkové hry“. Jako pedagog katedry loutkářství a katedry výchovné dramatiky DAMU (1954–1995) ovšem patřil k zakladatelům alternativního loutkového divadla. Později, kdy už měl pocit, že je té „alterny“ přece jen příliš, neskrýval radost nad tím, že jeho syn Tomáš, režisér a umělecký šéf plzeňského Divadla Alfa, je „ortodoxní loutkář“.

„Loutkářský princip je přece v tom, že vše, co chci sdělit, zahraju přes něco, a pokud to dokážu nově, zajímavě a hlavně citově, a pokud o tom diváka přesvědčím, pak se děje – jak říkal pan Obrazcov – zázrak oživlé hmoty. Problém je v tom, že alternativní loutkářství je vhodné jen pro něco, rozhodně se na tom nedá postavit celoživotní ani sezonní program.“ (Jaklová, Lenka.Povídání v Podkroví. Osobnosti české kulturyv Klicperově divadle. GARAMON, s. r. o. 2002,s. 124-134.)

V DRAKu se Dvořák osvědčil jako znamenitý „dirigent“ schopný potlačit své tvůrčí ambice ve prospěch týmu. To on přivedl mladé schopné lidi – Josefa Kroftu a nadějné herecké talenty, které si prozíravě vychoval na loutkářské katedře.

Režíroval např. inscenace Posvícení v Hudlicích aneb Oldřich a Božena (1966) či Skleněná panna (1971). Bez jeho uměleckého vkladua entuziasmu by v DRAKu nevznikla úspěšnápředstavení jako Šípková Růženka, Cirkus Unikum, Jánošík aj.

V polovině 70. let minulého století, kdy zesílily tlaky normalizátorů, aby vstoupil do KSČ, se raději vzdal místa ředitele. Našel za sebe náhradu – bývalého člena DRAKu, loutkoherce Vladimíra Staňka. Sám si ponechal úlohu uměleckého ředitele, která pro chod divadla byla důležitější. Poté, co předal i tuto funkci Josefu Kroftovi, působil až do svého odchodu z DRAKu jako dramaturg.

Zúčastňoval se mnoha loutkářských přehlídek, působil v porotách, vedl semináře, byl lektorem Lidových konzervatoří při Krajském kulturním středisku v Hradci Králové, psal scénáře i metodické materiály k loutkovým hrám, např. Zahrajte si divadélko (1956, 1959), Zkuste to s námi (1979) a Herectví s loutkou (1997), ve spolupráci s Janem Malíkem se zasloužil o vznik Muzea loutkářských kultur v Chrudimi, spolupracoval na televizních filmech s loutkářskou tematikou.

V roce 2003 si splnil přání – z jeviště Divadla Jesličky při ZUŠ Střezina v Hradci Králové zaznělo jeho putování komediantským životem s písničkou „Když jsem vandroval, muzika hrála“, které potvrdilo jeho pověst vynikajícího vypravěče. Scénický monolog prokládaný songy v podání dámského kvarteta Jolany Brannyové, Eva Černíkové, Jany Portykové a Moniky Janákové a muzikantů Jiřího Vyšohlída a Pavla Černíka vyšel o rok později na stejnojmenném čtyřalbu a v reedici v roce 2016. Výběr z těchto memoárů uvedl v roce 2012 Český rozhlas Dvojka (úpr+r: L. Jaklová).

Jan V. Dvořák je rovněž autorem vzpomínkové publikace Máťa, Matěj, Matýsek aneb Šestá generace rodu Kopeckých (2005), věnované pokračovateli slavného loutkářského rodu a jeho kolegovi a příteli Matěji Kopeckému.

V roce 2003 město Hradec Králové udělilo Dvořákovi Hradeckou múzu za významný přínos v oblasti kultury.

Výběr z literatury:

DIVÍŠKOVÁ, Jaroslava. Encyklopedie města Hradce Králové (A-M). Hradec Králové: Garamon, s. r. o. 2011. ISBN 978-80-86472-52-2.

DVOŘÁK, Jan. Po babičce klokočí. Bylo – nebylo. Loutkář. 1995, č. 6, s. 138.

DVOŘÁK, Jan V. Máťa, Matěj, Matýsek aneb Šestá generace rodu Kopeckých. Hradec Králové: Garamon, s. r. o. 2005. ISBN 80-86472-18-3.

DVOŘÁK, Jan. Když jsem vandroval, muzika hrála. Hradec Králové: Klub přátel Jesličky, z. s. 2003.

JAKLOVÁ, Lenka. Povídání v Podkroví. Osobnosti české kultury v Klicperově divadle. Hradec Králové: Garamon, s. r. o. 2002. ISBN 80-86472-09-4.

MAREČEK, Petr. Odešel patron loutkářů Jan Dvořák. Mladá fronta Dnes. 2006, č. 15, s. C/9.

STŘEDA, Jiří. Loutkářské centrum – Osobnosti; Významné osobnosti českého loutkářství 20. století (výběr). Loutkář. Dostupné z http://www.loutkar.eu/index.php?lco

ZAJÍC, Vladimír. Jubilující barokní perla jménem Jan Dvořák. Amatérská scéna. 2000, č. 4, s. 28–29.