MANDLOVÁ Jana

rozená Vykydalová (20. 8. 1963, Městečko Trnávka)

Jana Mandlová
Jana Mandlová

Herečka, scenáristka, režisérka, občasná scénografka, vedoucí dětských souborů, učitelka Dramatické školičky ve Svitavách, zakládající členka Společenství pro pěstování divadla pro děti a mládež Dobré divadlo dětem.

Po absolvování gymnázia v Moravské Třebové a střední školy sociálně-právní v Brně pracovala jako metodička Okresního kulturního střediska Svitavy a v Institutu dětí a mládeže při Ministerstvu školství ČR v pražské Grébovce. Roku 1992 založila při Středisku kulturních služeb města Svitavy Dramatickou školičku, v níž dodnes učí.

Divadlu se začala věnovat jako herečka v letech 1983–1987 v ochotnickém souboru Městečka Trnávka, kde po roce 1984 také režírovala tři inscenace s dětmi a mladými lidmi. Ovlivněna legendární Jindrou Delongovou, absolvovala v letech 1984–1986 lidovou konzervatoř dramatické výchovy v brněnských Lužánkách pod vedením Dany Svozilové a Sylvy Mackové a v letech 1986–1988 loutkářskou třídu východočeské lidové konzervatoře, vedenou Janem Dvořákem a Karlem Šefrnou, který se stal zásadním člověkem jejího dalšího divadelního směřování. Prošla též řadou seminářů na národních přehlídkách i jinde.

V letech 1987–1998 hrála s jedním z našich nejlepších loutkářských souborů, svitavským Céčkem. Už jako záskok za těhotnou Jitku Karkulíkovou v Edwardovi a v dalších šesti inscenacích, které se propracovaly i na Loutkářskou Chrudim (Jako pel…, Moře, Hamlet, V páté knoflíkové dírce, Bláhové pohádky a Bystrouška, liška), se projevila jako herečka s výrazným citovým vkladem, zpěvačka a multiinstrumentalistka, v Bystroušce, lišce i jako spolutvůrkyně dramaturgie; za herecký výkon v titulní roli Bystroušky obdržela na LCH 1998 cenu.

V sezóně 1988/89 založila při OKS ve Svitavách tříčlenný klučičí soubor Cukrnebudem, který pak uspěl na Loutkářské Chrudimi se svým zpracováním Zahrady (a: J. Trnka, 1990).

V letech 1992–1998 vystudovala katedru výchovné dramatiky pražské DAMU.

Díky podpoře města Svitavy a jeho Střediska kulturních služeb mohla roku 1992 založit Dramatickou školičku, kterou každým rokem navštěvuje kolem padesáti až šedesáti dětí od šesti do dvaceti let v šesti až devíti věkových třídách. Z 83 dokončených inscenací Dramatické školičky za 28 let (1994–2018) se Mandlová podílela na 63, na čtyřech z nich režijně spolupracovala s K. Šefrnou. Její inscenace jsou velmi rozmanité co do stránky žánrové (od pohádek přes pověsti, alegorie, lyriku, epiku i dokument až po satiru a anekdoty), druhu divadla a použitých prostředků (většinou loutkové, ale i divadlo masek, herecké, pohybové, výtvarné…), rozsahu (několikaminutové i plnoformátové) a přirozeně i co do věkové adresy. O jejich kvalitě svědčí to, že mnoho z nich bylo vybráno na celostátní přehlídku Loutkářská Chrudim, na celostátní přehlídku dětského divadla Dětská scéna, na Náchodskou prima sezónu, resp. Mladou scénu, na Jiráskův Hronov, Přelet nad loutkářským hnízdem a další výběrové přehlídky; inscenace i Jana Mandlová sama na těchto přehlídkách získaly řadu cen. Kromě toho její recitátoři uspěli i na řadě národních přehlídek uměleckého přednesu.

Působivých a inspirativních inscenací vytvořila Mandlová řadu. V Světlovské baladě (a: K. Šefrna na motivy pověsti D. Šustrové, 1999) uplatnilo půl druhé desítky odrůstajících dětí ve věku 13–15 ؘ let všechny typické prvky jedné ze skupin, budoucí Tlupatlapy: významnou úlohu písní a muziky, vždy přítomný prvek víry v život, lásku, lidskou vzájemnost, humor (zde v poloze pologroteskní kramářské písně s vařečkovými loutkami), krásné až dojemné lyrické momenty i schopnost budování rytmické stavby inscenace, a hlavně emotivní angažovanost všech aktérů. Zrcadlení (a: J. Mandlová, 2000) jen o něco staršího souboru JŮLIE bylo pohybovým divadlem a divadlem masek inspirovaným stejnojmennou hudební jazzovou skladbou. Do spíše zamyšlené, lyrizující linie se závažnými tématy patřily dvě následující inscenace Tlupatlapy: Strom (a: K. Šefrna a J. Mandlová podle A. Klimenta, 2001), inscenace o nebezpečí moci, která chce ovládat veškeré naše konání a o potřebě vzepřít se jí, a Pastýřka (a: J. Mandlová a K. Šefrna podle R. Jefferse, 2003), baladická báseň v próze s hlubokým tématem ceny života a lásky a ochoty obětovat se pro ně, ve které soubor pokročil ještě dál ve svém zvládání hybného výtvarného divadla metafory, hudebně-písňového i hereckého výrazu. Vyřezávané hlavy základních postav na dlouhých tyčích a pár kožešinek se zavěšenými zvonečky stačily k vytvoření účinného divadelního tvaru. Jana Mandlová dostala za scénář a režijní podíl na inscenaci cenu na LCH. Inscenace Havrane z kamene (a: T. Pěkný, J. Mandlová, 2004) byla čistě hereckým divadlem skupiny Bruncvíkové. Inscenace nejúspěšnější školičkové skupiny Tlupatlapa Potichu i naglass (a: soubor a J. Mandlová podle hudby P. Glasse, 2006) byla stylově čistou, pečlivě propracovanou hudebně-výtvarnou etudou beze slov se sedmi mladými herečkami, dvěma herci, sklínkami, džbány a baterkami: dynamický výtvarný obraz na hudbu Philipa Glasse (odtud slovní hříčka v titulu), v provedení přesný až k jakési elegantnosti, ne-li artistnosti. Úplně jiným směrem se Mandlová vydala se souborem Jabloně v inscenaci Jabloň (inspirováno S. Silversteinem a B. Ferrerem, 2010) – šlo o komorní loutkovou stínohru na biblické motivy v rámu jakéhosi rozkládacího „oltáříčku“, víc lyrickou než epickou, víc epickou než dramatickou. Byli jsme svědky houslového, violoncellového a vokálního koncertu dvou mladičkých dívek a jejich dvou odrostlejších kolegyní se stínoherními ilustracemi a korálky faktů na tenounké nitce „příběhu“. Úspěchem byly i Chlebová Lhota (a: D. Urbánková, J. Mandlová, 2012) souboru Naopak či …A žeru rybí tuk (a: J. Mandlová a soubor Bubliny na motivy Balady o Bobíkovi P. Chudožilova, 2012). Haló, Jácíčku (a: J. Mandlová a soubor Málo podle D. Mrázkové, 2013/2014) byla hravou, a přitom poetickou inscenací naplněnou loutkohereckou dovedností, nápaditostí i autenticitou tří mladých hereček.

V úplně jiném duchu se nesla inscenace Medvěd!?! (F. Tashlin, Bubliny a J. Mandlová, 2014): hořce směšné existenciální podobenství téměř kafkovsky absurdního rozměru. Anekdotická bajka o medvědovi vyzněla dík promyšlené koncepci i notné dávce znalostí, dovedností a talentu pěti středoškoláků a jejich vedoucí jako hudební skladba – múzické výtvarné uchopení, které sice vycházelo z autorovy ilustrace, ale bylo doplněno a rozvedeno vlastní invencí, minimalistickou prací s rekvizitami, včetně jednoduchých proměn lesa v továrny a zpět pouhým překlopením drobných kulis, i funkční prací s projekcemi realistických snímků lesa či abstraktních grafik, které kontrastovaly a doplňovaly se s plošnými loutkami a nápaditým rozhýbáváním obrazců pohybem ploch, na něž byly promítány. Pozoruhodným dílkem byl také příspěvek školičkového souboru Panca Lanca do projektu Hany Voříškové Putování s Janem Amosem Z pacholíčka Amosem (2015), na němž se podílelo osm souborů. Inscenace souboru Naopak Všichni jsme si… (pův. Farma, J. Mandlová a soubor podle G. Orwella, 2016) využívala jako hlavní jevištní prostředek polštářovité loutko-masky zvířat a židle, jež fungovaly jako zemědělské nástroje, ohrada, pomník či větrný mlýn. Práce s nimi byla nápaditá a pestrá, ale nejsilněji působilo zaujetí, s nímž středoškoláci hráli. Naopak inscenace mladších Modrooček Psi, neztrácejte naději (J. Mandlová a soubor na námět A. Kempové, 2017) se vrátila k bezelstné, ale chytré hravosti, využívající jediného hadrového pejska.

Jana Mandlová přispěla rozvoji českého loutkového divadla nejen jako herečka, dramaturgyně a režisérka, ale i jako pedagožka. Přes všechny nepochybné divadelní kvality není význam její práce ani zdaleka jen v hodnotách inscenačních, jako spíš v tom, kolik dětí a mladých lidí už lidsky obohatila a přivedla k divadlu, jež se v některých případech promítlo i do jejich dalšího směřování. Neutíká před zodpovědností, uměleckou nedostatečnost neschovává za řeči o dramatické výchově, nýbrž kvalitní tvorbou děti kultivuje, vychovává, polidšťuje v oblasti sociální, etické, estetické a kulturní vůbec.

Výběr z literatury:

Mandlová Jana. Databáze českého amatérského divadla. Dostupné z http://www.amaterskedivadlo.cz/main.php?data=osobnost&id=2274

MOHR, Petr. Céčko 1970–2000. Svitavy: Středisko kulturních služeb. 2000.

RICHTER, Luděk. C Svitavy aneb Fenomén, který přináší radost a inspiraci. In: CÍSAŘ, Jan a kol. Divadla svítící do tmy II: Nesoustavné nahlédnutí do historie malých autorských neprofesionálních scén 80. let 20. století. Praha: NIPOS. 2007, s. 197–202. ISBN 978-80-7068-215-9.

RICHTER, Luděk. 50 Loutkářských Chrudimí. Praha: Dobré divadlo dětem a IPOS. 2001. ISBN 8090297501 (DDD), 807068156X (IPOS).